Tiivistetty ohje maksatuksen hakemisesta

Maksua haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Kirjallinen maksuhakemus toimitetaan Leader-EMOlle. Maksuhakemukseen on liitettävä:

  1. Ote pääkirjasta (kirjanpitäjän allekirjoitus)
  2. Kopiot laskuista, jotka on viety kirjanpitoon, eli laskuissa on tositenumerot
  3. Kopiot tiliotteista ja maksutositteista
  4. Muut mahdolliset selvitykset, esim. selvitys kilpailutuksesta
  5. Jos kyseessä on loppumaksu, liittäkää maksatushakemukseen kuva(t) tuella tehdyistä investoinneista. Kuvilla todennetaan hankeen toteutuminen.

Tukea haetaan enintään kahdessa erässä, viimeisen erän on oltava vähintään 20 % myönnetystä tuesta. Jos maksuhakemukseen on sisällytetty tukikelvottomia kustannuksia, vähennetään nämä maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista maksettavan tuen määrää vahvistettaessa.

Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi. Tuen viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että hanke on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti.

Maksatusjaksot ja maksuhakemusten jättöajat

  1. maksatusjakso 28.10.2019-31.7.2020, maksatushakemukset on jätettävä 15.8.2018 mennessä
  2. maksatusjakso 1.8.2020-31.12.2020, maksatushakemukset on jätettävä 15.01.2021 mennessä

Maksatushakemus on allekirjoitettava yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat)

 

Tarkemmat ohjeet maksatuksen hakemiseen täältä

Lomake maksatuksen täältä