Tuen hakeminen

Mihin tukea voi saada?

Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

 

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Tutustu Hyrrään täällä https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/123/cover.  Hakemuksen jättämistä varten tarvitaan Suomi.fi-valtuutus, jollei yrityksellänne ole vielä niitä käytössä, ne haetaan täältä  https://www.suomi.fi/etusivu/

Yritystuen hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat tiedot (listaa täydennetään myöhemmin):

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Kilpailutus

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä (listaa täydennetään myöhemmin):

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Velkaluettelo
 • Seurantatiedot
 • Rakentamisen osalta pääpiirustukset

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;
 2. hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;
 3. yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;
 4. suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;
 5. suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;
 6. suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;
 7. tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.